top of page
Artboard 1 copy 17-8.png
Artboard 24-8.png
Artboard 1 copy 16-8.png
Artboard 45-8.png

אור בן שטרית

מאז'יינה

העבודה שלי עוסקת בשורשים המרוקאים שלי ובביוגרפיה הגיאוגרפית של משפחתי. במהלך הפרויקט עברתי מסע, שהחל בביתי בפתח תקווה והגיע עד לערים וואזן וקזבלנקה במרוקו, מסע שעברתי ביחד עם אבי אשר הוריו עלו ממרוקו
לישראל בשנות ה- 50.
המוטיבציה שלי בפרויקט הייתה להגיע למרוקו ולנסות להבין את העבר המשפחתי ששמעתי מסיפורים בלבד. השאלות שהניעו אותי הן האם ניתן להחיות את מה שכבר איננו? האם ניתן לייצר דבר מה חדש מתוך המסורת? והאם העכשווי יכול להיות אותנטי?

בהנחיית ראובן קופרמן וערן ברק.

bottom of page