top of page
Artboard 1 copy 19-8.png
Artboard 37-8.png
Artboard 1 copy 20-8.png
Artboard 40-8.png
Artboard 41-8.png

סמא חיסן

the new aXis

העיר העתיקה בנצרת היא מרכז היסטורי בעל ערך אדיר אך כיום היא נטושה ומנותקת מעורק החיים הראשי של נצרת – רחוב פאולוס. מטרת הפרויקט היא לחבר בין השניים.
הפרויקט מציע לפתח ציר עירוני חדש, ניצב לרחוב פאולוס, הקושר מפלסים ומרקמים שונים בשלושה אזורים שונים, דרך הסמטאות והמוקדים של העיר העתיקה ועד מנזר הסלזיאן הגבוה ובו נקודת תצפית על כל העיר. בהליכה בציר זה חווים את נצרת כעיר מרקמית הררית המחברת בין עבר והווה.

בהנחיית אדר' עמי שנער.

bottom of page