top of page
Artboard 1 copy 19-8.png
Artboard 37-8.png
Artboard 1 copy 20-8.png
Artboard 40-8.png
Artboard 41-8.png

כמיל אנטון

Bethany Beyond Jordan

ישראל על חלקיה השונים, מזרח, מערב, צפון ודרום שזורה במקומות בעלי חשיבות דתית, רוחנית אשר לעיתים יכולות להפתיע. הפרויקט עוסק באחד המקומות המפתיעים הללו, בזיליקת "קסר אל-יהוד" וסביבתה בין יריחו לירדן, בסמוך לערוץ של נהר הירדן, אשר מהווה סביבה ובה מבנים אחדים בעלי חשיבות דתית לנצרות וכן מקומות טבילה. הסביבה הייחודית שכמעט שנעלמה מהתודעה ומהעין מקבלת פרשנות חדשה וישנה ובעיקר שואפת ליוצר תכנון המאחד את המרחב העתיק ולהנגיש אותו.

בהנחיית אדר' יורם פופר.

bottom of page