top of page
Artboard 1 copy 19-8.png
Artboard 37-8.png
Artboard 1 copy 20-8.png
Artboard 40-8.png

חי בוהדנה

הזירה האזרחית

פרויקט הזירה האזרחית מציע חשיבה מחודשת על הקשר שבין המרחב הפרטי והציבורי בעיר לבין השכבה החיה בקרבו.
מקרה הבוחן בו בחרתי הוא מתחם הטכניון הישן בשכונת הדר הכרמל בחיפה. מתחם זה נוסד עם בניית הטכניון הישן כמוסד חינוכי- תרבותי שהוגדר כלב השכונה שעתידה לקום מסביבו עשור מאוחר יותר. בחלוף השנים המתחם נותק מהשכבה החיה המקיפה אותו, עומדים בו מבנים נטושים ומתקיימת בו מעט פעילות ביחס לגודלו ומיקומו המרכזי.

בהנחיית אדר' יורם פופר.

bottom of page