top of page
Artboard 1 copy 19-8.png
Artboard 37-8.png
Artboard 1 copy 20-8.png
Artboard 40-8.png

ניצן דונוביץ

5.00=±0.00

בעידן של אובדן מואץ של מסת קרחונים אל האוקיינוס, מפלס הים הממוצע העולמי עולה בכל שנה וגורם להצפות ואסונות טבע. בהיעדר היערכות מקדימה אנו עלולים למצוא את עצמנו במצב שבו נצטרך להתמודד בעתיד עם הגנת שכונות מגורים ותשתיות מול סכנת הצפה.


הפרויקט מציע להשתמש באיום כהזדמנות עירונית וליצור חיבור בין העיר לים במצב בו מפלס המים יעלה כתוצאה מנזקי ההתחממות הגלובלית. אתר הפרויקט הוא העיר התחתית בחיפה. מטרתו לייצר דופן חדשה לים ולעיר. דופן שתדע להכיל את עליית מפלס הים מבלי לפגוע במארג החיים בעיר, אך גם תדע לחבר את העיר אל הים בשונה מהנתק שקיים היום.

בהנחיית פרופ' אדר' אירית צרף-נתניהו.

bottom of page