top of page
Artboard 1 copy 19-8.png
Artboard 37-8.png
Artboard 1 copy 20-8.png
Artboard 40-8.png

יליזבטה לבנצ'וק

קרייתעשיה

קריית חיים קמה כישוב אידיאליסטי לחברה חדשה של פועלי התעשייה. בין מבני התעשייה והמגורים תוכננה חגורה ירוקה אשר נועדה להגדיר מרחב פתוח וירוק, למנוע מאזור המגורים מפגעים אקולוגיים ולתת מענה לפנאי, אך לאורך השנים היא הפכה למוזנחת ומוסתרת מעיני התושבים.
הפרויקט מציע הגדרה חדשה של מערכת היחסים בין הטבע, התעשייה והעיר באמצעות קישורים, פרוגרמות, פעילויות, התחדשות עירונית ורציפות אורבנית.
החצר האחורית הופכת למרחב המאפשר שימור ועידוד פעילות יצרנית של מלאכה ותעשייה זעירה, בשילוב קהילת אמנים ויצרנים, בעלי המוגבלויות המתגוררים ברצועה והאוכלוסייה המתגוררת במקום.

בהנחיית פרופ' אדר' אירית צרף-נתניהו.

bottom of page