top of page
Artboard 1 copy 19-8.png
Artboard 37-8.png
Artboard 1 copy 20-8.png

לידר פוגל

מסע בין אולמות | "עולם בתוך עולם"

הפרויקט "מסע בין אולמות" (מסע בין עולמות) מציע להשמיש מחדש בתי קולנוע היסטוריים, כאשר הוא מתמקד בשכונת הדר כרמל חיפה שעד שנות ה – 50 הייתה בירת הקולנוע בארץ.

 

הפרויקט מציג ניסיון להפוך את בתי הקולנוע חזרה, למערכת של מבני הציבור והתרבות העיקריים בעיר - הפיכתם לקתדרלות העירוניות החדשות - למערכת ישנה חדשה הנשזרת במערכת האורבנית של העיר והופכת את הדר, מהמרכז הגיאוגרפי של חיפה גם למרכז התרבותי שלה. בתי הקולנוע יהוו קטליזטור וכלי מרכזי בתוכנית שמטרתה לייצר התחדשות עירונית המתחילה בשיקום התרבות ומרחבי החוץ הציבוריים בשכונה, מה שישליך על המסחר, התעסוקה, המגורים והשוטטות בסביבה הקרובה, ועל העיר כולה כמטרופולין בצפון.

בהנחיית אדר' יורם פופר.

bottom of page