top of page
Artboard 1 copy 19-8.png
Artboard 37-8.png
Artboard 1 copy 20-8.png

שחר פישמן

אגדה אורבנית

הפרויקט עוסק בקשר שבין טבע לעיר והעצמת הקשר ביניהם. נהריה הוקמה על גדות נחל הגעתון במטרה לספק מים לשטחים החקלאיים שהיו בה כחלק מתכנונה כעיר גנים.
מטרת התכנון היא סינרגיה בין הטבע לעיר ההולכת ומצטופפת. הרצון שלי הוא קיום אורבניות ותוואי הנחל כשתי מערכות השזורות זו בזו התורמות אחת לשניה, הפיכת תוואי הנחל לטבעי יותר על מנת למנוע הצפות עתידיות, עיבוי המגורים, התעסוקה והפנאי בשילוב הנחל החוצה את העיר ובכך יצירת מרכז חדש לעיר היודע לשלב בין טבע לעיר.

בהנחיית אדר' אמיר שהם.

bottom of page